Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

GIẤC MƠ BAY

Lóe ra một cửa thiên đàng
Ơ con chim nhỏ vội vàng bay lên...
          đêm sâu như một giấc mơ
         em và nỗi nhớ bất ngờ hiện lên
         nỗi nhớ chưa kịp đặt tên
         cơn mơ đã tỉnh đường quên nẻo về

         đêm mù mịt đêm u mê
         em chấp chới giữa bốn bề mưa giăng
         lóe ra một cửa thiên đàng
         ơ con chim nhỏ vội vàng bay lên...
                                                31/5/2010

2 nhận xét:

Trần Hà Nam nói...

Hai câu cuối bài này vừa thực vừa siêu... nhạy cảm!

Năcdanh nói...

Tóe ra cái cửa thiên đàng
Cho con chim lớn vội vàng chui vô...