Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

TÔI THÀNH LẬP TÔI
Cho ngày 16 tháng 7.
          tôi thành lập tôi trời ngơ ngác gió
          tôi thành lập tôi mẹ buồn như mưa
          tôi hai ký mốt ba ngồi như tượng
          tôi đạp vào tôi tôi ngóc nhìn mây


          tôi thành lập tôi tôi như hạt cát
          níu vào cuộc đời mảnh khảnh cọng rêu
          tôi thành lập tôi tôi dai dẳng thở
          sông dài biển rộng tôi men tôi về


          tôi trở thành tôi những ngày xa xót
          những đêm tiếng khóc nén như thủy tinh
          những tháng những năm con đường thui thủi
          tôi vẫn là tôi một ảo ảnh mờ


          tôi đi trên đường con đường đã mỏi
          tôi ngồi trên ghế  ghế cũng đã mòn
          tôi nhìn nước mắt mưa dường như tạnh
          tôi thương tuổi mình một dốc hư danh


          tôi trở thành tôi những ngày mỏi gối
          tôi vịn vào mình đến nhạt giấc mơ
          đột nhiên tôi thấy tôi thành trẻ nhỏ
          ngày tôi thành tôi tôi thấy tôi buồn...
                                                Pleiku tối 15/7/2016
Không có nhận xét nào: