Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

NGẪU CHIỀUngười ơi hình như tôi
chiều này như là khác...
---------------


rồi lửa đã lên trời
mây vòng về phía núi
người lên vai bóng tối
cỏ thơm từ bước chân


chiều chừng như còn non
nắng lên đều dẻ quạt
chợt tiếng chim lẻ bạn
nhập vào thu bồi hồi


người ơi phía không lời
nghe thu lên rất muộn


người ơi hình như tôi
chiều này như là khác...

              28/8/2014
 

Không có nhận xét nào: