Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

ĐƯỜNG PHỐ CỦA TÔI                              Tôi ngồi trước cửa nhà tôi
                              người quen kẻ lạ đi ngang đường
                              màu trắng màu đen đi ngang đường
                              chảy về hai đầu phố
                              mở ra thế giới


                              Tôi ngồi trước cửa nhà tôi
                              nhà tôi mới mở ra mặt phố
                              người ác đi qua mỉm cười
                              người hiền đi qua mỉm cười
                              tôi cũng mỉm cười
                              mỗi người có dáng chạy xe của mình
                              ngay những khuôn ngực bồng bềnh cũng khác


                              đường phố có nhà tôi
                              đi nữa là đâu
                              the thẩy sương vương tảng sớm
                              te tái nắng quái vãn chiều
                              lướt phướt bóng người
                              mở ra. Mở ra...


                              Đường phố của tôi...

                                                                            14/7/1994

Không có nhận xét nào: