Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

TRẺ CON Ở SONG TỬ TÂY
          trong veo như mắt biển
          ngày không mưa
          trẻ con Song Tử Tây
          đón ta từ mép sóng


          chân nhón vào cát
          chúng ùa vào niềm vui
          thảng hoặc hôm có khách
          nhà như hội trường


          những đứa trẻ con ở Song Tử Tây
          coi tất cả chúng ta là bạn
          vô tư chuyện trò
          giảng cho khách về những điều không phải đứa trẻ con nào cũng biết

         
          chúng hồn nhiên hơn cả sự hồn nhiên
          lon ton khắp đảo
          không đòi kẹo mà than phiền mệt
          khi ai cũng bắt chúng nhe răng làm mẫu
          có đứa cương quyết không cười
          vì răng sún
          nhưng cũng kêu mệt
          để chứng tỏ mình vô cùng quan trọng


          thì rõ ràng chúng quan trọng
          khi chỉ có 5 học trò mà đến 7 thầy dạy
          nếu như vào đất liền
          chúng sẽ vô cùng ngạc nhiên tại sao nửa đêm lại phải đạp đổ cổng nộp đơn cho con đi học
          ra Song Tử Tây đi
          chúng sẽ nhường cho hẳn nửa lớp


          những đứa trẻ con Song Tử Tây
chỉ buồn vì mỗi lớp một trò
giá có thêm bạn nữa
để chúng biết thế nào nào là nói chuyện riêng…


những đứa trẻ con- người lớn
đang cao từng ngày
cùng biển
mắt mang màu nắng
và ước mơ mình thường xuyên phải mệt
vì cười…

                    Song Tử Tây- Tàu HQ 996- 06/5/2013
                                      V.C.H

         
         

         

Không có nhận xét nào: