Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

MỘT BÀI BÁO RẤT HAY VỀ XO RY E LAI...

Mình cũng là thằng viết báo, cũng đầy tâm thế tự kiêu, cũng rất... vợ người, nhưng đọc bài này thì không thể không thốt lên: Tiên sư anh Tào Tháo...
-----------------xem Ở ĐÂY.
Xin lỗi là khi đăng bị lỗi kỹ thuật, chồng chữ nên tôi xin xóa đi và chỉ dẫn link.
Từ sáng đến giờ bận quá nên không để ý. Sorry Airlines.
Còn đây là chân dung của người làm chứng cho Vietnam Airlines:

clip_image003clip_image005clip_image007clip_image009clip_image011clip_image013clip_image015clip_image017clip_image018
clip_image020

Không có nhận xét nào: