Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

AI BIẾT BÁN THUỐC ĐAU CỔ Ở ĐÂU

Thì gửi gấp xuống Đà Nẵng.
Hôm qua hàng chục nghìn người ngửa cổ xem pháo hoa, cổ bị mỏi và đau, mà còn đến mấy cuộc nữa, nên ai biết nơi nào có bán thuốc đau cổ, hoặc nếu có thuốc gia truyền ở nhà, mang xuống Đà Nẵng bán, bảo đảm chạy hơn... thuốc xổ giun.
Quả thực dân mình cũng chịu đựng giỏi, cứ ngửa cổ suốt như thế hàng tiếng đồng hồ mà không chán. Tất nhiên giời không cho không ai cái gì, được sướng con mắt thì phải đau con... cổ thôi, huhu...

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đúng!Trời không cho không ai cái gì.
-Sướng mắt thì đau cổ.
-Sướng cái lỗ khu thì su(sâu)con mắt
...
(Chi nữa hè,"sướng" quá quên hết rùi)