Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

ĐỒNG DAO MÙNG MỘT TẾT

Hôm nay mùng hai, đăng bài thơ mùng 1. Sở dĩ nhớ đến bài này là vì sáng nay check mail thấy thư của Lãng tử Đạt ma: KÍNH CHÚC A NĂM MỚI MẠNH KHOẺ, PHÁT LỘC THƠ 68
XIN PHÉP ĐƯỢC GIỚI THIỆU THƠ A TRONG NGÀY MÙNG MỘT TẾT.

Đồng dao mùng một tết (Văn Công Hùng) (03/02/2011)

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=baitho&code=6845

Đoạn này đọc r sướng đó anh.

Nắng tưng bừng thuở mối mai
Có dăm nỗi nhớ cháy ngoài giấc mơ

Về đi em phía ngày xưa
Hình như bỏng rát sợi mưa lạc loài...

Đồng dao em của ngày mai
Hôm nay mùng một gió ngoài nắng trong...

E. lang tu dat ma.
--------------------- 
Nó đây:

ĐỒNG DAO MÙNG MỘT TẾT

 
Văn Công Hùng

Sợi lạt nằm dưới bánh chưng
Xuân thì một thuở tưng tưng cửa thiền

Cành đào mơ giấc tiên thiên
Em nhâm nhi rét ở miền vợi xa

Có người chưng gió làm quà
Ta mong một chút hằng hà cho nhau

Ven sông hoa cải nở nhàu
Mùa như chợt nhớ sợi mau thở dài

Nắng tưng bừng thuở mối mai
Có dăm nỗi nhớ cháy ngoài giấc mơ

Về đi em phía ngày xưa
Hình như bỏng rát sợi mưa lạc loài...

Đồng dao em của ngày mai
Hôm nay mùng một gió ngoài nắng trong...

                                                                                            V.C.H

Không có nhận xét nào: