Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

THÔNG TIN TỘC VĂN

Dự kiến tháng 6 năm 2011 sẽ có một đại hội tộc Văn toàn quốc tại Huế, mình tự hào lắm lắm vì lâu nay cứ tưởng cái họ Văn của mình lạc lõng, té ra cũng trùng trùng điệp điệp tầng tầng lớp lớp lắm. Té ra lịch sử họ Văn của mình cũng chả thua "thằng" Tây nào, hehe...

Chú ý, phía dưới có ảnh rất hot...


Từng nghe: “Mộc hữu bổn, Thủy hữu nguyên”
Không biết tự bao giờ? Và vào thời kỳ nào của lịch sử dân tộc, TỘC VĂN  có mặt trên đất nước Việt Nam?  Và cho đến nay trong gia phả của các họ, phái trên toàn quốc chỉ ghi lại được từ Ngài thủy Phái cho đến các con cháu hôm nay, nhiều nhất có được từ 20 đến 23 đời.
Trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, do các cuộc chiến tranh xâm lược và nội chiến – Ngoại xâm của Nhà Minh từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 16, cuộc nội chiến giữa Lê-Mạc và Trịnh-Nguyễn từ cuối thế kỷ 16 đến thế kỷ 18 – Và gần đây giữa thế kỷ 20 đất nước lại chia cắt hai miền, trong những giai đoạn nguy biến cả về chính trị lẫn kinh tế ấy, có lẽ không một họ tộc nào trên đất nước Việt Nam lại không bị phân chia rẽ nhánh- cha xa con, vợ xa chồng anh em chia cắt đôi miền, và VĂN TỘC cũng không nằm ngoài sự phân rẽ đó. Thậm chí do ảnh hưởng với các triều đại, đôi khi phải thay họ đổi tên. Do vậy công cuộc tìm ra cội nguồn, thứ bậc anh em của họ tộc là một điều hết sức khó khăn cho VĂN TỘC. Giờ đây chỉ biết thứ bậc anh em dựa trên tuổi tác và các gia phả riêng của từng chi, phái.

-Vào năm 966, do tình hình lục đục trong dòng họ Nhà Ngô, các thổ hào nhiều nơi nổi dậy, mỗi người hùng cứ một phương đem quân đánh lẫn nhau- (sử chép là loạn 12 sứ quân). Đến năm 967 Đinh Bộ Lĩnh mới bình định xong. Có hơn 100 vị của 12 sứ quân đó chạy lẩn tránh sang trấn Như Tích (Khâm Châu) Trung Quốc. Đến năm 996 Nhà Tống trao trả cho Đại Việt số người trên, trong đó có Ngài họ Văn tên là Văn Dũng ở trấn Triều Dương (huyện Hải Ninh tỉnh Quảng Ninh). Mãi cho đến thế kỷ thứ 13 Đời Nhà Trần (1250). Tên tuổi của Họ Tộc Văn mới thấy xuất hiện trong lịch sử giữ nước và dựng nước. Có rất nhiều vị quan văn, võ xuất hiện trong Đại Việt sử ký hoặc rải rác trong gia phả của các họ, phái như:
-Vào thế kỷ thứ 13 có Ngài Văn Thể  được phong chức Chế Đại Vương, và con cháu của Ngài đều có công lớn dẹp giặc, được phong quyền cao chức trọng.
-Giữa thế kỷ thứ 16 tại đất Thuận Hóa có Ngài Văn Viết Vị hiệu là Văn Quý Công giữ chức Tổng Đốc Kiêm Long Hầu, em của Ngài là Văn Viết Nhụ giữ chức Cai Tri Phó Tướng Thắng Lộc Hầu.
-Vào thế kỷ thứ 18 có Ngài Văn Đình Dận –Con Ngài Cổn Quận Công Văn Đình Nhậm- Thi đỗ tiến sĩ võ năm Bảo Thái thứ 3, là một danh tướng thời Lê trung hưng, khi mất Ông được vua Lê Dụ Tông phong tặng Đại Vương Phúc Thần. Đến năm 1745 thời Lê Cảnh Hưng (Lê Hiển Tông), con trai của Ô Văn Đình Dận là Văn Đình Ức cũng đỗ Tạo sĩ xuất thân, giữ chức Lưu thủ tại Thái Nguyên, các con cháu của Ngài đều đảm nhiệm những chức vụ cao. Đương thời người đời xưng tụng con cháu của Ngài là "Hương Sơn Thế Tướng” (quê hương Ngài ở tại Hương Sơn Hà Tĩnh).
-Tại Nghệ An có Ngài Văn Sỹ Vệ mộ quân giúp Hoàng tử Lê Duy Mật chống   Trịnh được phong là Quận Công - (và có nhiều Ngài có chức sắc cao, hiện đang có ghi chép trong các gia phả chưa sưu tập được, hy vọng sau này sẽ sưu tập đầy đủ hơn khi viết Kỷ yếu Lịch Sử TỘC VĂN 
-Đến thế kỷ thứ 19 -Năm Tự Đức thứ 17 lại có Tiến Sĩ Văn Đức Giai tức Khuê - Lang Trung Bộ Binh giữ chức Tuần Vũ Quảng Yên. Ngài là người có công lao tìm được ngôi Mộ Tổ hiện giờ và dựng bia mộ tại Núi Sứ Nghệ An ngày nay.
-Gần đây nhất, nửa cuối thế kỷ thứ 20 Họ tộc Văn lại có một vị Đại Tướng nữa là Ô. Văn Tiến Dũng người có công lớn trong công cuộc thống nhất đất nước.
Và cho đến ngày nay hậu duệ của Tổ tiên họ Văn trên khắp đất nước có rất nhiều người có học vị cao, lãnh đạo và đảm trách nhiều vị trí quan trọng...

Kể từ khi Vua Trần Nhân Tông gả Công Chúa Huyền Trân cho Vua Chiêm Thành là Chế Mân (1306), hay cuộc chiến chống giặc Minh (1407),  công cuộc chinh phạt Chiêm Thành của Vua Lê Thánh Tông (1470), hoặc các cuộc chiến tranh nội chiến giữa Lê-Mạc, Trịnh-Nguyễn vào triều Lê từ năm 1557-1786, đã đưa sự nghiệp của Tổ Tiên tộc Văn từ vùng đất Châu Hoan-Ái lan tỏa từ Ải Nam Quan cho đến tận Mũi Cà Mau...
Bằng những mong muốn báo đáp ân đức, bằng những lương tâm thôi thúc của hiếu tử- từ tôn, trong những giai đoạn: cuối thế kỷ 19 (1848-1883)-thời kỳ Ngài Văn Đức Giai và vào đầu thế kỷ 21(2007), Ban Chấp Hành Lâm Thời của Hội Đồng Tộc Văn Việt Nam đã được thành lập, với sự tham gia của một số Đại biểu của các Phái Tộc Văn gần khu Mộ Tổ. Các BCH Lâm thời qua hai thời kỳ đã làm được những thành quả mang tính lịch sử của Tộc Văn, đó là :
-                     Tìm ra ngôi Mộ của Thủy Tổ của dòng họ và thành lập Hội Đồng lâm thời để phụng tự.
-                     Kêu gọi sự thống nhất về họ tộc và cùng nhau xây dựng từ đường chung của Tộc Văn VN.
-                      
VCH BIÊN SOẠN LẠI THEO
DỰ THẢO DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI TỘC VĂN VN
Cả nhà Văn Công Hùng trước nhà thờ họ Văn Công- nhà này mới chính thức khánh thành mấy hôm, lúc chụp ảnh vẫn chưa xong

Mẹ và con trai Văn Công Hùng

Con gái và con dâu họ Văn trên đường đến nhà thờ họ Văn Công làng Thế Chí Tây.

------------------------

HỘI ĐỒNG TỘC VĂN VIỆT NAM.
BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG LÂM THỜI
ooooOoooo

Kính gởi :  Các Ban Chấp Hành và các Ban Liên lạc TỘC VĂN trên toàn quốc.

Đáp ứng nguyện vọng của toàn thể con dân Tộc Văn trên toàn quốc, về sự thống nhất của Đại Tộc Văn, cũng như cùng nhau chung sức xây dựng Tộc Văn ta ngày càng phồn vinh và phát triển.

- Đại Hội Đại Biểu Tộc Văn Việt Nam sẽ được dự kiến tổ chức tại thành phố Huế vào trung tuần tháng 6-2011.

- Để ĐH thành công tốt đẹp. BCH-LT Tộc Văn Việt Nam, kính đề nghị BCH và BLL của Tộc Văn các Tỉnh trên toàn quốc, chuẩn bị về dự ĐH với các nội dung sau :

1/- Tài liệu tham gia phát biểu tại ĐH về sự hình thành và phát triển của                  các Chi-Phái sở tai, cụ thể :
- Khung niên đại định cư, thân thế và sự nghiệp của các Vị Tiên Tổ
- Những cống hiến to lớn của các vị Tiên Tổ đối với đất nước và dòng tộc.
- Số đời hiện có, tổng số con dân Tộc Văn có trong tỉnh, thành phố .
- Trình độ văn hóa, đời sống v.v….
2/- Đề cử đại biểu tham dự đại hội, cụ thể :
- Tổng số Đại biểu tham dự.
- Trưởng đoàn.
- Đề cử Đại biểu vào BCH-TỘC VĂN VIỆT NAM
 3/- Danh sách các Đại biểu tham dự:
-                     Để công tác tổ chức được chu đáo. Đề nghị BCH và BLL các tỉnh gởi về danh sách và các ý kiến đóng góp về tổ chức cho BCH- Tộc Văn TT-Huế, từ nay cho đến trước  đại hội 02 tháng. Theo địa chỉ sau :
-                     Văn Viết Thiện – Số nhà : 134 Tạ Quang Bửu Tp - Huế.
                                       Dd : 01666357973
                                        Nr : 054 3623994

Nghệ An ngày ……tháng…….năm 2011
                                                                     HỘI ĐỒNG TỘC VĂN VIỆT NAM
                                                                         BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI
                                                                      Chủ Tịch
HỘI ĐỒNG TỘC VĂN VIỆT NAM.
BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG LÂM THỜI
ooooOoooo
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
(Dự thảo)
I.- KẾ HOACH TỔ CHỨC:
1/- Thời gian Đại hội 02 (hai) ngày.
2/- Địa điểm tổ chức Đại Hội: Thành phố Huế
BCH Tộc Văn tại Thừa Thiên-Huế kết hợp với BCH-LT Tộc Văn VN chuẩn bị mặt bằng, trang trí cho toàn cảnh Đại hội.
3/- Địa điểm để đại biểu nghĩ ngơi trong thời gian đại hội.
BCH Tộc Văn tại Thừa Thiên-Huế kết hợp với BCH-LT Tộc Văn VN chuẩn bị nơi ăn, chổ nghĩ. Do BCH TT-Huế chịu trách nhiệm.
4/- Phương tiện đi lại trong các ngày đại hội.
BCH và BLL của các tỉnh về dự đại hội tự trang bị.
5/- Ngân sách cho Đại hội :
Do BCH và BLL  của các tỉnh về tham dự Đại Hội đóng góp.
6/- Tiếp đón các đoàn:
BCH TT-Huế có trách nhiệm tiếp đón các đoàn vào 13 giờ chiều trước ngày đại hội
I.- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:
1/- Ngày thứ nhất:
Buổi sáng:
-                     7g 30    Đại biểu tập trung tại hội trường.
-        8g 00   BTC giới thiệu các thành phần Đại biểu và các đoàn tham dự, báo cáo               tổng số Đại biểu tham dự.
-         8g 20   Bầu Chủ Tịch Đoàn và Ban thư ký ĐH
-                     8g 40    Diển văn khai mạcĐH
-                     9g 00 - 11g 30 Tham luận của các đoàn.
-                     11g 30 nghỉ trưa
Buổi chiều:
-                     14g 00 - 16g 30 tiếp tục tham luận của các đoàn.
-                     17g 00  nghỉ.
2/- Ngày thứ hai:
Buổi sáng:
-                     7g 30 - 8g 30       bầu HĐ- TỘC VĂN VN, bầu BCH TỘC VĂN VN.
-                     8g 30 - 9g 00       HĐ và BCH Tộc Văn VN ra mắt đại hội
-                     9g00 – 11g 30      Cơ cấu tổ chức, v.v…dự thảo tộc ước, đề ra phương hướng và thảo luận phương hướng hoạt động của HĐ và BCH.
Buổi chiều:
-        14g 00- 15g 30     thông qua phương châm hoạt động và dự thảo tộc ước.
-        15g 30  Phát biểu kết thúc đại hội- Toàn thể đại biểu dùng bửa cơm thân mật.


HỘI ĐỒNG TỘC VĂN VIỆT NAM
eacõdbf
TỘC ƯỚC
( Bản dự thảo)
1.      Những người mang HỌ VĂN hiện đang sinh sống trong tỉnh, trên toàn đất nước Việt Nam và trên thế giới đều cùng một huyết thống. Các con cháu họ Văn tuyệt đối trung thành và có nghĩa vụ bảo vệ huyết thống của mình.
2.  Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Văn Tộc: Văn hóa-Hiếu kính-Hòa thuận. Bảo toàn sự sinh tồn của nòi giống. Tuyệt đối không quan hệ vợ chồng, kết tình nghĩa thông gia với người cùng chung dòng họ.
3.  Hiếu kính với Tổ tiên-Kính trọng những người cao tuổi-Đoàn kết với anh em-Thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn và hoạn nạn.
4.  Giữ gìn tình làng nghĩa xóm-Quan hệ thân thiện với các họ tộc khác ở mỗi địa phương nơi mình đang sinh sống.
5.      Xem sự phát triển và phồn vinh của gia tộc – Gắn liền với sự phát triển và phồn thịnh của xã hội, của đất nước và ngược lại. Ra sức học tập nâng cao trình độ văn hóa-nghiệp vụ chuyên môn cao, làm cho gia đình, gia tộc, đất nước ngày càng giàu đẹp.
6.  Mỗi một thành viên của dòng họ Văn quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa - ấm no – hạnh phúc. Giáo dục con cháu thành người có ích cho gia đình, cho gia tộc và biết cúng hiến cho xã hội đúng với truyền thống của Tổ tiên.
7.   Truyền thống hiếu học của Tổ Tiên là nền tảng cho sự phát triển và phồn vinh của gia tộc. Mỗi một gia đình ,Họ, Phái tuyệt đối không đễ một con , cháu nào trong các Họ, Phái của mình bị thất học; không được ôm sách đến trường.
8.  Khen thưởng và biểu dương các gia đình và các con cháu đã có thành tích cao trong xây dưng và học tập. Kiểm điểm và phê bình các gia đình và con cháu đã vi phạm tộc ước và pháp luật của Nhà nước .
9.  Tộc ước này đã được thông qua tại Đại hội  các vị Trưởng Họ-Phái-Chi của Tỉnh TT-Huế - Và chỉ có Hội nghị của các vị trên mới có quyền sửa đổi. Tất cả mọi thành viên của gia tộc họ Văn đều có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện đầy đủ tộc ước này.

MỜI THAM KHẢO THÊM VỀ HỌ VĂN CÔNG Ở ĐÂY 
Hai con trai và bốn cháu nội trước mộ ba Văn Đình (Công) Thiều21 nhận xét:

Nặc danh nói...

Họ Văn oách ra phết, nhẩy? Nhạc có Văn Thành Nho, Văn Mai Hương (vừa giải nhì Idol), Văn Cao... Văn có Văn Công Hùng, Văn Chinh nữa, he he...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
Còn Văn Gốc họa sĩ, Văn batsten, Văn Đề Xa đá banh vưn vưn nữa...

http://laman.blogtiengviet.net nói...

Các tư liệu và bài viết rát quý anh Hùng ạ , em xin phép đưa lên Wed hovanvietnam.com nhé .

Văn Công Hùng nói...

@ Văn Lâm An:
Phổ biến càng nhiều càng tốt An ạ.

Văn Công Hùng nói...

Em không có nhiều thông tin về việc này lắm. Tuy nhiên theo em biết thì sau này tôc Văn phân ra thành nhiều nhánh, chi khác nhau. Riêng quê em thì gọi đích danh là Văn Công (chứ không có gọi chung là tộc Văn) và có nhà thờ tộc Văn Công hẳn hoi. Anh có thông tin gì thêm thì cho em biết với. (bởi vì anh cũng là ... Văn Công đó mà)

Văn Công Hùng nói...

@ Văn Công Hùng:
đúng rồi, tộc Văn rất nhiều nhánh nhiều chi, và bây giờ mới đang tìm về. Có gì lại thông tin tiếp nhé.

Hòa Văn Đông Bàn nói...

Là thành viên của HĐGT Tộc Văn Quảng Nam-Đà Nẵng, Hòa Văn(Văn Công Hòa)rất mừng khi đọc nhiều thông tin trên Blog của Anh Văn Công Hùng,về họ Văn. Không rõ Đại hội họ Văn sắp đến có liên quan đến Nhà thờ Tộc Văn VN tại Núi Sứ Hoàng Mai, Nghệ An nơi 8/3 Canh Dần đã khánh thành, do Ông Văn Tiến Thao làm chủ tịch Hội đồng họ Văn VN không Anh Hùng.ĐT: Hòa Văn: 01202377263.

Văn Công Hùng nói...

@ Văn Công Hoà:
Hìhì, mình cũng có một ông em con ông chú ruột tên là Văn Công Hoà đang ở hà Nội.
đây là đại hội toàn quốc, nên tất nhiên là liên quan sâu sắc đến Nhà thờ Tộc Văn VN tại Núi Sứ Hoàng Mai, Nghệ An nơi 8/3 Canh Dần đã khánh thành, do Ông Văn Tiến Thao làm chủ tịch Hội đồng họ Văn VN. Ông Văn Viết Thiện ở Huế mới mail cho mình nói: "Gởi Anh VCH,
xin Anh cho thêm ý kiến đóng góp vào bảng kế hoach ĐH, Chương trình ĐH, Diển văn khai mạc và nhất là bản Dự thảo Tộc Ước.
Vì đây là văn bản do BCH Văn Tộc TT-Huế soạn thảo, chắc có lẽ so với toàn quốc sẽ không tránh khỏi những thiếu sót.
Xin cám ơn
Văn Viết Thiện"
Có lẽ tất cả chúng ta đều cùng xúm tay vào.

Văn Bá Xuân nói...

Tộc Văn Bá của tôi thì hiện nhà thờ Tổ ở xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Ở Sài Gòn thì có chi nhánh Văn Bá họp hằng năm ở nhà ông Văn Bá Cung ở đường Nguyễn Bá Tòng ( Ngã Tư Bảy Hiền ), quận Tân Bình. Cháu chắt, nội ngoại quy tụ về đây gần 1000 người. Xin thông tin cho quý bà con cùng biết.

Hòa Văn Đông Bàn nói...

K/g: Bác VĂn Viết Thiện, và Anh Văn Công Hùng, tôi có gặp Bác Thiện hôm khánh thành Nhà thờ tộc Văn toàn quốc ở Hoàng Mai. Chúc Bác khỏe. Theo đề nghị của Bác và Anh Văn Công Hùng, sắp tới HĐGT Văn Quảng Nam -Đà Nẵng sẽ họp đưa các văn kiện Đại hội(dự thảo) coppy trên Blog của VCH để quý thành viên góp ý. Sau đó sẽ gởi về quý Bác trước ĐH.Có nên mở một trang góp ý về văn kiện ĐH, trên Blog không? Kính chúc sức khỏe.Văn Công Hòa (Hòa Văn), Quảng Nam.
ĐT: 01202377263.

văn công sinh nói...

Hoan nghênh anh Văn Công Hùng ! Ngọn đuốt sáng soi đường cho chúng tôi hướng tìm về mái nhà họ tộc VĂN ( HOA ) Niềm tự hào khi mang chung dòng máu cùng với bao con người đả vang danh trong lịch sử VN.Rất hy vọng được hội ngộ cùng anh . dt :0938.979.579 ( văn Công Sinh )

Văn Quốc Thanh nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Văn Quốc Thanh nói...

Lâu quá hôm nay mới vào trang Blog của anh Văn Công Hùng. Vừa rồi tôi có về thăm quê và đến nhà thờ Tộc Họ Văn Công ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, để thắp hương tưởng nhớ ông bà tổ tiên.Hội đồng họ tộc có đưa tôi "VĂN KIỆN ĐẠI HÔI THỐNG NHẤT HỌ VĂN TOÀN QUỐC LẦN THỨ I-Nhiệm kỳ 2012-2013 TẠI THÀNH PHỐ HUẾ" (ngày 8-9/12/2012)với những nội dung như anh Văn Công Hùng đưa ra. Vào thời chiến tranh, trong gia đình tôi có người tham gia cách mạng, nên tôi phải thay chữ lót "CÔNG" thành "QUỐC" nhằm tránh sự để ý của giặc. Sau này thấy hay hay, các em tôi cũng khai sinh cho con cháu cũng lấy chữ đệm là "QUỐC. Với những gì mà Đại hội đã làm được thì rất vinh dự cho chúng ta - những người cùng chung một họ Văn.
Rất cám ơn anh Hùng đã mang những thông tin này đến với anh em nhà họ Văn.
Văn Quốc Thanh

Nặc danh nói...

Ho van . o nga 4 bay hien . co ai biet hop lai vao ngay nao khong . chi biet nha xin cam on. Em muon tim hieu . em ten văn tự mibh hiểu . gốc o trà vinh

Nặc danh nói...

Rat thich trang nay

Nặc danh nói...

Tui tên Văn Công Đoàn xin chào ạ

Nặc danh nói...

Dạ cháu là cháu nội của ông Văn Lộc Ngói...cháu là Văn Lộc Mẫn...cho con hỏi là họ Văn Lộc của con hiện giờ đang ở huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre ... Cháu muốn tìm lại cọi nguồn rất mong ông Văn Công Hùng giúp cháu..cháu xin cảm ơn!

Nặc danh nói...

Văn thiện này anh e Văn Đính ở Xã yên thành Quảng Công

Văn Phú Liêm nói...

Tôi Tên Văn Phú Liêm (Quảng Ngãi)
SDT: 0349518039
Chúng tôi có 1 nhà thờ Văn Phú Tộc tại Duy Xuyên Quảng Nam

Văn Công Thanh Tùng (HCM) nói...

gia đình em chỉ biết gốc o Duy Châu- Duy Xuyên - QN.
nhà thờ của em tại Làng Thanh Châu- xã Duy Châu - Duy Xuyên -QN
hiện nhà thờ có anh Văn Công Chiến đang giữ gìn, lo toan mọi việc ở nhà thờ, cũng là ban liên lạc cho con cháu gần xa.
Cả dòng họ văn Công của e vào nam sinh sống - hiện tại đang o H Lộc Ninh, H Bình Long- Tỉnh bình phước
Ông nội: Văn Hưng (đã mất năm 2001 tại H lộc Ninh, hưỡng thọ 102 tuổi)
sinh được 4 người con trai và 1 người con gái
Văn công hường (78t)
văn công dân (75t) ba em
văn công hiểu ( 7..)
văn công sự (7..)
văn thị .. sáu (6..)
Em sống ở HCM, ở HCM thì văn công rất hiếm thấy.. chỉ có Văn Thiên ..

Văn Công Thanh Tùng (HCM) nói...

std Zalo: 0943993527
Email: vantungahs@gmail.com
Facebook: VĂN CÔNG THANH TÙNG
con cháu họ văn công lập nghiệp xa nhớ về nguồn.!