Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LẦN THỨ 10 KHÓA VIII (MỞ RỘNG)

Tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), trong các ngày 8, 9 tháng 7 năm 2014, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khoá VIII) đã tiến hành Hội nghị toàn thể lần thứ 10 (mở rộng). Chủ tịch các Hội đồng chuyên môn và các Chi hội trưởng, Trưởng ban liên lạc nhà văn Việt Nam của các địa phương, khu vực đã tham dự  Hội nghị.



1. Hội nghị tán thành Báo cáo của Ban Thường vụ kiểm điểm tình hình văn học, công tác điều hành và những cố gắng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ phát triển văn học 6 tháng cuối năm. Hội nghị đánh giá cao việc tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 sôi động, hấp dẫn, có nhiều đổi mới được tổ chức sâu rộng trong cả nước. Tinh thần hướng tới hội viên, được quán triệt trong các hoạt động của Hội. Các hoạt động hỗ trợ sáng tác được tổ chức tốt, thu hút đông đảo hội viên tham gia, nổi bật là  các chuyến đi thực tế đến nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là đi và viết về Trường Sa, biên giới, Điện Biên Phủ. Hội Nhà văn Việt Nam lên tiếng khá sớm  và  mạnh mẽ về tình hình biển Đông, thể hiện trách nhiệm nhà văn trong cuộc đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc. Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ tư đang đi vào tổng kết. Công tác đối ngoại được triển khai có nhiều ấn tượng, Trung tâm Dịch văn học đã được thành lập và đi vào hoạt động. Công trình  Biên niên hoạt động văn học Hội Nhà văn Việt Nam đã hoàn thành và gửi đến tay hội viên. Công tác điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành năng động có hiệu quả.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, ngoài các công tác thường xuyên (xét giải thưởng hàng năm và kết nạp hội viên mới), Hội nghị nhấn mạnh cần tập trung chỉ đạo tổng kết tốt cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4, cuộc thi viết về lịch sử và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cuộc vận động sáng tác về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội nghị nhấn mạnh cần quán triệt yêu cầu hàng đầu là chất lượng, tôn trọng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy trình, quy chế công tác.

2. Hội nghị đã dành thời gian thích đáng kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác xây dựng Hội, đặc biệt là công tác kết nạp hội viên và nề nếp hoạt động của các Chi hội. Cần tạo mọi điều kiện để các Chi hội thực sự là cánh tay nối dài của Ban chấp hành,  làm tốt nhiệm vụ chăm  lo sáng tác và đời sống, gắn bó hội viên với Hội. Trong kết nạp hội viên, cần đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn năng lực chuyên môn và nhân cách nhà văn. Tiếng nói của các chi hội phải được coi là một phiếu trong xem xét của các Hội đồng chuyên môn.

3. Quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư và Hướng dẫn thực hiện của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nghị đã thảo luận và thông qua Đề án tổ chức Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2015. Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh cần tập trung mọi cố gắng để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, nghề nghiệp sâu sắc trong toàn Hội theo tinh thần Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Trí tuệ, Văn hoá. Hội nghị đã quyết nghị thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các tiểu ban giúp việc.





Quảng Ninh, ngày  09/7/2014

T/M BCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Nhà thơ HỮU THỈNH 
(đã ký)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lâu lâu ông nhà thơ nầy post mấy cái thông báo thiệt dỡ hơi. Chẳng liên quan gì đến blog nhà thơ với độc giả, không lẽ lại chơi trò blog thành báo.