Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

MẮC NỢ THÁNG GIÊNG

tôi mắc nợ mùa xuân từ dạo ấy...
-------------


đã thật xa dòng sông có mái chèo tháng giêng khoả nước

bông gạo lập loè mom đê

tôi mắc nợ mùa xuân từ dạo ấy

cứ chao lòng khi chợt gặp phù sa
Mà mãi chảy cuối trời thao thiết lắm

sông thay người ngong ngóng vệt buồm non

                

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Văn Công Hùng thường sử dụng từ "thao thiết" trong thơ.Mình đã tra nhiều tự điển nhưng vẫn không tìm thấy.Đó là từ ghép như tuyên huán,tuyên giáo?