Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Xăng - Dao phay Band

Trước khi đi ngủ, mời quý vị xem một clip KHÔNG - THỂ - KHÔNG - CƯỜI, sau đó thì... KHÓC.


2 nhận xét:

Đoàn nam Sinh nói...

Ninh ! Ninh gà ninh chó cũng kêu bằng Ninh.
Than, rừng bán hết lấy đâu mà ninh,
Xăng dầu tăng giá vẫn chưa đù Ninh,
Thôi thì tăng hết ga lên mà ninh.

Đời công chức, lương ngâm hoài cũng là ninh,
Nghề văn bút, Không ra tiền thì đi đứt.

Chào xăng nhé,...

Nặc danh nói...

bonus cho 3 ca'i ni http://www.youtube.com/watch?v=z0zEgWG6r0g