Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

DANH SÁCH BAN CÔNG TÁC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM TẠI CÁC VÙNG, MIỀN TRONG TOÀN QUỐC

Tại cuộc họp BCH hội Nhà Văn VN kéo dài 5 ngày tại HN trong những ngày rét nhất năm vừa qua, nhiều vấn đề quan trọng đã được quyết định như thông qua một loạt quy chế làm việc, thông qua kế họach toàn khoá, quyết định giải thưởng văn học thường niên, xét kết nạp hội viên, xét nhân sự các cơ quan cấp hai của hội...
Danh sách dưới đây là một trong chuỗi các quyết định về nhân sự (mỗi ngày một tin cho nó... hot. Ngày mai sẽ công bố ai là TBT tạp chí Nhà văn, ai là TBT Nhà xuất bản Hội Nhà Văn- hehe):


Trên cơ sở Quy chế hoạt động của Ban công tác Hội nhà văn Việt Nam tại vùng, miền, Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam đã thống nhất việc chỉ định các nhà văn, nhà thơ có tên sau đây tham gia làm thành viên các Ban. Đây là danh sách do Ban chấp hành thông qua, sẽ có quyết định bổ nhiệm chính thức của Chủ tịch Hội.

BAN CÔNG TÁC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KHU VỰC CÁC TỈNH, THÀNH PHÍA BẮC:

- Nhà văn Đình Kính - UV. BCH Hội nhà văn Việt Nam - Trưởng ban.
- Nhà văn Đức Hậu - Phó ban.
- Nhà thơ Hà Lâm Kỳ - Phó ban.
- Nhà thơ Bình Nguyên - UV.
- Nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh - UV.
- Nhà thơ Đỗ Thị Tấc - UV.
- Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn - UV.

BAN CÔNG TÁC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KHU VỰC CÁC TỈNH BẮC MIỀN TRUNG:


- Nhà văn Đình Kính - UV. BCH Hội nhà văn Việt Nam  - Trưởng ban.
- Nhà văn Đức Ban - Phó ban.
- Nhà văn Kiều Vượng - Phó ban.
- Nhà văn Hữu Phương - UV.
- Nhà LLPB Hồ Thế Hà - UV.

BAN CÔNG TÁC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KHU VỰC CÁC TỈNH, THÀNH NAM MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN:


- Nhà thơ Văn Công Hùng - UV. BCH Hội nhà văn Việt Nam - Trưởng ban.
- Nhà văn Thái Bá Lợi - Phó ban.
- Nhà văn Huỳnh Thạch Thảo - Phó ban.
- Nhà thơ Trần Chấn Uy - UV.
- Nhà văn Nguyễn Hoàng Thu - UV.

BAN CÔNG TÁC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KHU VỰC CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ:


- Nhà văn Trần Đức Tiến - UV. BCH Hội nhà văn Việt Nam - Trưởng ban.
- Nhà thơ Đàm Chu Văn - Phó ban.
- Dịch giả Lê Xuân Quỳnh - UV.

BAN CÔNG TÁC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KHU VỰC CÁC TỈNH. THÀNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG:


- Nhà văn Vũ Hồng - UV. BCH Hội nhà văn Việt Nam - Trưởng ban.
- Nhà thơ Hồ Thanh Điền - Phó ban, phụ trách các tỉnh, thành vùng sông Hậu
- Nhà thơ Lê Ái Siêm - Phó ban, phụ trách các tỉnh vùng sông Tiền
- Nhà thơ Kim Ba - UV.
- Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư - UV.

Riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ có các mô hình tổ chức chi hội thích hợp.

Không có nhận xét nào: