Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

ÂM OẢI NGÀY

            
            ba mươi mùa xuân trôi ta ngót đắng
            thân di cư hồn mưng mứng phương nhà
            âm oải nhân tình vênh vao nghĩa tận...
----------------------------


           
            mươn mải gió cao nguyên rông rốc nắng
            dốc ươn ươn vùng xõa xõa âm u
            nghiêng nghếch bình nguyên núi đứng
            có một vàng hoa cúc đã lên xanh

            Pleiku không cần thêm gì nữa
            chỉ là em với bát ngát quỳ chiều
            ta nung khát một ngày mây hóa tóc
            một ngày không trăng lá mỏi bên đường

            muốn gửi vào đâu cái thời xưa cũ ấy
            mà nôn nao nhớ đốm lửa mùa đông
            hoa cứ mỏng như dát vào đêm trắng
            để con đường vênh bên gốc thông buồn

            cứ im lặng như là không thể xóa
            câu hát thập thành bươn bả thuở đương trai
            ngày gửi tuổi vào đâu mà nắng xối
            ủ khuya nhơ nhỡ nường non

            ba mươi mùa xuân trôi ta ngót đắng
            thân di cư hồn mưng mứng phương nhà
            âm oải nhân tình vênh vao nghĩa tận
            cỏ niềm tin lấp ló vỉa hè...
                                                Pleku 17/12/2010

Không có nhận xét nào: