Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

THẢ GIÓ VÀO CHÙA

Thơ thôi.
Có kẻ nhắn mình như thế.
Đọc các thứ khác "nhoọc" lắm.
Một bài lục bát nhẹ nhàng, có điều đọc xong đừng... vào chùa, haha...
                       nào em trả nắng cho trời
                   trả hương cho đất, rượu mời về sông
                   tay cầm cái khổng khồng không
                   hát cho một thuở trầu nồng vôi chua

                   em đừng thả gió vào chùa
                   thả anh vào giữa cơn mưa tơ hồng
                   thân cò lạc ở đằng đông
                   mơ con sông mẹ hái ngồng cải tơ

                   thì còn một cái lơ ngơ
                   ta đem đổi lấy nửa bờ cau non
                   anh xin em một bồ hòn
                   ngậm cho củ ấu cũng tròn như em

                   đã rằng người ở miền đêm
                   như con sóng trắng vỗ mềm nỗi đau
                   đời là một thoáng bông lau
                   gió mạnh thì nát, gió nhàu thì xơ


                   bao giờ lại đến bao giờ
                   ta đi đến tận bến bờ đời nhau
                   rồi trèo lên sóng bạc đầu
                   ru đêm bằng khúc kinh cầu riêng ta...
                                     
                                      02/ 02/ 2006. mùng 5 tết Bính Tuất.

Không có nhận xét nào: