Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

CẤP BÁO CẤP BÁO

Mình đọc trên blog bác Tấn Định nên cảnh giác, tối hôm nay xem bóng đá xong check mail thì thấy đúng có một cái mail như thế gửi tới, tất nhiên là mình đe le te ngay, nhưng chính vì thế mà mình phải cop cái cảnh báo này về đây để các bạn mình biết.
Hiện đang có một thư điện tử lừa đảo lấy danh khoản thư điện tử Gmail. Thư có tiêu đề "Quà tặng giáng sinh" do những người không (và có) quen biết gửi tới. Thư này sẽ lừa lấy tên và mật khẩu thư điện tử của bạn.
Vậy nếu thấy xuất hiện thư đó phải nghĩ ngay "Bác này chắc chắn dính virus rồi, chuồn thôi!".
Cẩn thận nhé, đừng có mà login vào, nó xơi luôn mật khẩu Gmail đó!

Không có nhận xét nào: